Зрењанин се прикључио извештавању о инвестиционим локацијама

Од данас, на Дигиталној платформи, град Зрењанин је уз подршку Републичког геодетског завода, Развојне агенције Војводине и Шведске развојне агенције (SIDA), започео са редовним извештавањем о инвестиционим локацијама.

Извештавање је резултат активности на пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“ који има за циљ успостављање модела за будући Национални регистар инвестиционих локација. Нови регистар инвестиционих локација у комбинацији са сталним растом рејтинга Републике Србије  значајно ће допринети привлачењу инвеститора и, самим тим, економском развоју локалних заједница, Војводине и Републике Србије у целини.

У тренутној фази пројекта циљ је направити инвентаризацију постојећих капацитета, доступних података, као и упознавање са пословним процесима и стратегијама јединица локалних самоуправа приликом привлачењу инвеститора.

На основу ових мапираних процеса, уз уважавање свих специфичности јединица локалних самоуправа, задатак пројекта је да креира заједнички скуп атрибута којим ће инвестиционе локације бити описане униформно на територији целе Србије.

Поред успостављања модела, у оквиру главних резултата, пројекат ће успоставити и механизме за редовно извештавање чиме се постиже ажурност и одрживост регистра.

До успостављања Модела, једанаест јединица локалне самоуправа одабраних да спроводе почетну фазу пројекта ће извештавати кроз тренутно расположиве начине приказујући своје капацитете и спремност за потенцијалне инвестиције од првог дана.

На тај начин, Дигитална платформа НИГП-а постаје сваконденвни алат промоције и помоћи приликом доношења одлука за инвестицију или презентацију потенцијалним инвеститорима.

Приказ инвестиционе локације

Инвестиционим локацијама Зрењанина, ускоро ће се прикључити и инвестиционе локације:

  • Врања
  • Сомбора
  • Пожареваца
  • Пирота
  • Књажеваца
  • Ћуприје
  • Чачака
  • Бора
  • Ариља
  • Ваљева

Мада се за аналитички део пројекта везује поменутих једанаест локалних самоуправа, све  заинтересоване јединице локалне самоуправе су позване да се прикључе извештавању.

Податке о инвестиционим локацијама Зрењанина можете видети на линку: https://a3.geosrbija.rs/share/49894335fc04