Заједничка радна недеља администратора IMPULS пројекта

Администратори шведског донаторског пројекта IMPULS, који финансира SIDA, учествовали су у заједничкој радној недељи, од 8. до 12 септембра. Администратори су посетили националне агенције за картографију и катастар у Београду, Подгорици, Тирани и Скопљу и одржали три администраторске радионице.

Прва радионица одржана је у у просторијама Републичког геодетског завода, а учеснике пројекта поздравили су помоћник директора сектора за информатику и комуникације Саша Ђуровић и координатор ИМПУЛС пројекта у РГЗ-у Драган Богдановић. Радионицу је водила Лена Хоглунд, главни администратор пројекта из Lantmaterijeta, док је део радионице који се односи на финансијске аспекте администрације представила колегиница Хелена Бјорклунд.

Након радионице администратори пројекта информисани су о смештајним и конференцијским капацитетима у Београду и Републичком геодетском заводу.

У просторијама Управе за некретнине Републике Црне Горе у Подгорици тим администратора примио је директор Управе Драган Ковачевић и помоћник директора Мирјана Љумовић који су пружили подршку члановима тима у организацији састанака са партнерским коференцијским центрима.

Током кратке посете Републици Албанији и Тирани, администратори IMPULS пројекта посетили су конференцијске капацитете „Protik“ и „Tirana International“, док је последња радионица одржана у Скопљу, у Републици Македонији. Током радионице се дискутовало о минимуму стандарда које смештајни и конференцијски капацитети морају да задовоље, утврђени су и финансијски оквири трошкова за појединачне радионице радних група IMPULS пројекта и размотрене могућности коришћења конференцијских капацитета сваке од националних агенција за картографију и катастар у региону. Осим тога, дефинисана су и правила за вођење администрације и „on line“ регистровање докумената на страници ИМПУЛС пројекта.

Закључено је да је неопходно да радионице, које ће бити одржане у свим земљама учесницама пројекта, морају бити усаглашене по квалитету организације и једнообразне у реализацији, те да учесници радионица у сваком тренутку током реалзације морају имати пуну подршку локалног администратора.