Завршна радионица INSPIRATION пројекта

Завршна радионица INSPIRATION пројекта одржана дана 29. 01. 2014. у Испри, Италија.

Радионица је одржана у организацији JRC (Joint Research Center) под називом „Подршка имплементацији INSPIRE-a у земљама приступницама“. Основни циљ радионице је био да се пренесу знања и искуства стечена на имплементацији INSPIRATION пројекта у земљама западног Балкана на колеге из Молдавије и Украјине у којима INSPIRATION пројекат тек треба да почне.

Добродошлицу учесницима радионице пожелео је Алесандро Анони шеф одељења за инфраструктуру просторних података, док је Владо Цетл је председавао радионицом.

Основне теме које су презентоване током радионице:

  • INSPIRE одржавање и имплементација – Michael Lutz

  • INSPIRE процес и процена – Paul Smits

  • NSDI статус у Украјини и Молдавији – Tomaž Petek

  • INSPIRATION пројекат преглед по земљама западног Балкана Fritz Kroiss, Никола Цвјетковић, Соња Димова, Томислав Цицели, Божидар Павићевић и Срђан Дабић

Поред колега из JRC и регионалних катастарско картографских институција радионици је присуствовала представница Светске банке Румијана Тончовска. Осамнаест представника из Украјине је отказало учесништво на радионици због тренутне политичке ситуације у њиховој земљи. Сав презентовани материјал је снимљен и послат колегама из Украјине како би сагледали користи од INSPIRATION пројекта.

На крају радионице разматране су могућности и добробити које би имао регион кроз наставак INSPIRATION пројекта.