Други састанак Радне групе за израду DSIP INSPIRE документа

Дана 16. јануара 2019. године у Републичком геодетском заводу одржан је други по реду састанак Радне групе за израду Специфичног плана имплементације за INSPIRE директиву (DSIP) у оквиру пројекта „ЕУ за бољу животну средину – Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања (EAS3)“.

Тема састанка Радне групе за израду DSIP INSPIRE документа била је разматрање првог нацрта наведног документа, израђеног за Поглавље 2 које се односи на захтеве INSPIRE директиве (директне, индиректне и везу са другим европским актима) и за Поглавље 3 које се односи на тренутну имплементацију INSPIRE директиве (законодавну и институционалну).

Састанак је отворио начелник Центра за управљање геопросторним подацима Дарко Вучетић, који је представио досадашење активности Републичког геодетског завода на унапређењу НИГП-а и указао на значај DSIP INSPIRE документа за реализацију наредних активности свих институција које су задужене за имплементацију INSPIRE директиве. Технички експрети су представили резултате институционалне анализе, као и прелиминарну листу произвођача података, односно будућих потенцијалних субјеката НИГП-а у оквиру 34 INSPIRE теме. Један од кључних закључака техничких експерата био је да упркос чињеници да велики број интервјуисаних институција производи просторне податке, то не чине у складу са INSPIRE правилима, због чега ће и DSIP INSPIRE документом бити дефинисани предлози за превазилажење раскорака у циљу усклађивања са INSPIRE директивом.

Чланови Радне групе активно су учествовали у дискусији и на основу њихових коментара представљени документ биће унапређен а као такав и основа за пуну имплементацију INSPIRE директиве у периоду транзиције и надаље.

Следећи састанак Радне групе је планиран за прву половину марта до када ће се радити и на другим поглављима документа.