Девета седница Савета НИГП-а

У Републичком геодетском заводу 29. фебруара 2016. године одржана је девета седница Савета за националну инфраструктуру геопросторних података.

Након усвојеног дневног реда, записника са осме седнице Савета и годишњег извештаја о активностима на оснивању НИГП-а за 2015. годину, чланови Савета НИГП-а разговарали су о Нацрту закона о Националној инфраструктури геопросторних података. Подржан је предлог да се започне са јавном расправом и да Закон о НИГП-у буде усвојен до краја 2016. године.

Када Закон буде ступио на снагу INSPIRE директива Европског парламента биће у потпуности пренета у национално законодавство.

Чланови Савета НИГП-а информисани су о предстојећим активностима у оквиру ИМПУЛС пројекта, а посебно о припреми националних радионица које ће бити одржане 22. и 23. марта 2016. чији ће домаћин бити Републички геодетски завод.

Према Закону о државном премеру и катастру основна улога Савета НИГП-а је да руководи креирањем институционалног и техничког оквира за успостављање заједничке геоинформационе инфраструктуре на националном нивоу кроз формулисање јасних смерница и средстава за остварење тог циља. Органи надлежни за успостављање и одржавање НИГП-а су Савет и радне групе НИГП-а. Овлашћења Савета НИГП-а дефинисана су чланом 167. Закона.