Девета регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података

У Опатији у периоду од 16.06. до 17.06.2016. године одржана је девета регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података

Кoнфeрeнциjи су присуствoвaли представници регионалних катастарских и картографских институција, Европске комисије, Eurogeographics асоцијације, Свeтскe бaнкe, UN-GGIMCLGEEULISLantmaterietaKartverketa и IMPULS прojeктa, укупно више од 60 делегата.

Главна тема конференције била је „Геопросторни подаци у служби стратешких пројеката и економског развоја“. На панел дискусији директори катастарско-картографских институција су изнели своја виђења досадашњих активности и планове развоја за период до 2020. године.

У току конференције одржан је и састанак националних координатора и Управног одбора IMPULS пројекта.

У склопу припрема за одржавање конференције, чланови Сталне техничке комисије попунили су упитник и извршили његову анализу, на основу чега је направљена брошура која ће бити користан материјал свим катастарским и картографским институцијама у региону.

Закључак је да је овогодишња конференција одлично организована и да регионална сарадња може значајно да допринесе модернизацији и убрзању реформи система земљишне администрације, као и изградњи инфраструктуре просторних података.

На конференцији је договорено да се следећа Регионална конференција одржи у Македонији у јуну следеће године.