Годину дана Србија на длану

Након годину дана од покретања савремене дигиталне платформе Геосрбија, Република Србија се, према новом Глобалном индексу транспарентности у области некретнина за 2018, нашла на првом месту у Европи, а на петом у свету по напредовању у односу на 2016. годину на листи коју објављује једна одводећих америчких компанија у области некретнина Џонс Ленг ЛаСал (Jones LangLaSalle).

Од укупно седам области које индекс мери, најбоље оцене Србија је добила у области „процес трансакције“, који подразумева информације о непокретности пре куповине, процес купопродаје, професионалне стандарде и услуге које се пружају власнику, а потом и у категорији „регулаторни и правни оквир“ која се односи на регулативу о непокретности, регистровање непокретности, експропријацију земљишта и кредитирање.

Дигиталну платформу Геосрбија, као једну од најбољих, која садржи највећи број сетова података овог типа у Европи, препознале су бројне међународне институције, пре свих Уједињене нације које су упутиле позив РГЗ-у да дигиталну платформу представи на првом Конгресу геопросторних информација у Кини, позив је стигао и од Светске банке, а Геосрбија је представљена на годишњој конференцији у Вашингтону, као и на ИНСПИРЕ конференцији коју су заједнички организовале Белгија и Холандија.

Платформа данас пружа око 200 различитих геореференцираних сетова података грађанима и стручној јавности, има више од 3 милиона захтева месечно, преко 300.000 посета, око 100.000 јединствених посетилаца и укупно 60.000 преузимања мобилне апликације.

У припреми и пружању података који се објављују на дигиталној платформи Геосрбија учествује 14 државних институција и јавних предузећа,а значајан допринос пружио је и већи број локалних самоуправа.

Дигитална платформа садржи и каталог метаподата, који најчешће користе професионални корисници, а њима се нуди 76 сетова података. Током претходних годину дана, Геосрбија је омогућила да се значајно унапреди транспарентност у раду и побољшају пословни процеси у јавном сектору. Омогућено је ажурирање постојећих и креирање новихсетова података, а приватни сектор је препознао могућност да искористи сервисе дигиталне платформе Геосрбија за осмишљавање и развој комерцијалних производа. Посебан успех дигиталне платформе је и у томе, да што су се у коришћење података овог сервиса укључили и сами грађани, као појединци, који су препознали могућност да користе геопросторне податке за личне потребе.

Извештај можете преузети са линка: https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/global/JLL%20Transparency%20Report%202018%20FINAL.pdf
Текст преузет са сајта Републичког геодетског завода