Геосрбија – неизоставни партнер дигитализације у култури

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић и директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић представили су, на конференцији за штампу у Влади Србије, укупно 11 сетова података који се односе на заштићена културна добра и установе културе. Од укупног броја, 8 сетова података односе се на установе културе, и то су: архиви, библиотеке, биоскопи, заводи за заштиту споменика, заводи за културу, музеји и галерије са фондовима, позоришта и поливалентни центри за културу.

Заштићена културна добра, изложена су у три сета: заштићена непокретна културна добра, непокретна културна добра од великог значаја, као и непокретна културна добра од изузетног значаја.

О савременим токовима дигитализације у култури Министар је истакао следеће: „Дигитализација носи са собом једну нову врсту културе. Јер тешко је  говорити о дигиталној трансформацији без дигиталне културе која представља фундаменталну и стратешку промену владајуће парадигме. Као и свака велика трансформација, дигитализација захтева усађивање нових културних образаца који подупиру промену. Дигитална култура оснажује ствараоце да лакше проналазе инспирацију у савременом друштву које је убрзаније од традиционалног“.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић нагласио је да дигитална платформа садржи више од 200 сетова података. Драшковић је истакао да сетови података на геопорталу Геосрбија, не обогаћују само културну понуду, већ и целокупно привредно и друштвено окружење. „Сви подаци који су везани за културу у синергији су са осталим подацима јавног сектора и производе невероватне информације које могу да користе све структуре, потпуно бесплатно“ – закључио је Драшковић.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић рекао је да земље попут Италије и Француске, имају на сличан начин представљене податке када се ради о великим институцијама културе или великим музејима, али да нигде нема комплетног списка урађеног на овакав начин, са различитим аспектима представљања културне традиције.