Геосрбија и Национална инфраструктура геопросторних података у програму обуке Националне академије за јавну управу

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. децембра 2019. године уврстила Националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП) у Општи програм обуке државних службеника за 2020. годину. Запослени у јавном сектору, којима је то неопходно за обављање посла, биће у могућности да похађају обуку коју ће држати професионални и акредитовани предавачи из Републичког геодетског завода и тако стекну одговарајући сертификат.

Републички геодетски завод је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу припремио програм обуке под називом „Уз националну инфраструктуру геопросторних података ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама“ на тему коришћења дигиталне платформе Геосрбија, значаја НИГП-а, примене Закона о НИГП-у, улоге различитих институција, важности стратешки дефинисаног заједничког приступа ка унапређењу НИГП-а као и модела коришћења и размене података.

Доношење програма обуке о НИГП-у представља важан корак ка подизању капацитета јавног сектора и унапређењу стања у овој области у Републици Србији што ће омогућити Влади и институцијама да унапреде процес доношење одлука и реализацију послова из њихове надлежности коришћењем геопросторних података, унапреде јавне услуге и доступност података са циљем подршке економском развоју Републике Србије, смањењу административних трошкова и ефикаснију државну управу.

Програм обуке можете преузети на: https://www.napa.gov.rs/tekst/49/opsti-program-obuke-drzavnih-sluzbenika.php