Билатерални скрининг за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене

У Бриселу у периоду од 17. до 21. новембра 2014. године одржава се билатерални скрининг Преговарачке групе 27.

Билатерални скрининг за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене отворен је на састанку у Европској комисији 17. новембра и траје до 21. новембра 2014. године. Током састанка разматрају се области хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, заштите од буке, управљања отпадом, квалитет воде, заштита природе, хемикалиjе, контрола индустриjског загађења и управљање ризиком, цивилна заштита и климатске промене.

На експланаторним скринингом у септембру 2014.године Европска комисија је представила правне тековине поглавља 27. Током билатералног скрининга процењује се ниво усклађености правног система државе кандидата са правним системом Европске уније и утврђује шта је потребно урадити да би се остварила усаглашеност са правним тековинама ЕУ до тренутка ступања у пуноправно чланство.

Делегацију Владе Републике Србије предводе Тања Мишћевић, шеф преговарачког тима и Стана Божовић, држани секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине и председник Преговарачке групе 27. При отварању састанка представници Европске комисије и српске делегације нагласили су да је поглавље 27 о животној средини најзахтевније, најкомплексније и најскупље подручје у преговарачком процесу.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине руководи активностима преговарачког тима за Поглавље 27 и координира активности на организацији састанака за скрининг. Поред чланова прговарачког тима састанку билатералног скрининга присуствују представници Канцеларије за европске интеграције и Мисије Србије при Европској унији.

Републички геодетски завод је Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) у области хоризонталног законодавста задужен за праћење имплементације INPSPIRE директиве. На билатералном састанку Републички геодетски завод је 17. новембра представио статус транспозиције INPSPIRE директиве, активности на имплементацији и актуелне пројекте на успостављању НИГП-а, као и планове за даљу имплементацију. Представник Европске комисије Hugo De Groof дао је коментар на презентовани статус и смернице за даљи развој. Основна порука је упућена на важност комуникације и координације активности између сектора да би се максимално искористила добробит успостављања националне инфраструктуре просторних података. Поред међусекторске сарадње, указано је на потребу да се координирају активности са циљевима е-управе и подстакне регионална сарадња да би се искористили потенцијали имплементације INSPIRE директиве.

Након билатералног скрининга, Европска комисија представља извештај о скринингу који садржи оцену стања и препоруке о отварању преговора за поглавље.